Prokopova 15
  130 00 Praha 3
  Česká republika
  mobil: +420 736 602 685
  tel.: +420 234 622 207
  fax.: +420 222 222 924
  podlahy@betonkomplet.cz
english versiondeutsche version      

  
  
  
  

 
TECHNOLOGIE

PRŮMYSLOVÉ BETONOVÉ PODLAHY A PLOCHY

TECHNOLOGIE ZPRACOVÁNÍ BETONU

 • používáme vysoce efektivní technologii zpracování betonové směsi, pomocí plovoucí vibrační lišty = odpadá nutnost použití vodících lišt = plocha bez pracovních spár
 • rovinatost a niveleta jsou již od počátku ukládání betonové směsi, až po finální úpravu nepřetržitě kontrolovány pomocí rotujícího laserového paprsku.
 • povrch je zpevněn a vytvrzen vsypovou směsí na bázi cementu a následně upraven velkoplošnými rotačními srovnávačkami a hladičkami. Druh vsypové směsi je navrhován v závislosti na požadavcích budoucího provozu,z hlediska dynamického zatížení, náročnosti provozu, požadavků na barevnost, případně zamezení propustnosti finální vrstvy.
 • dilatace jsou prováděny systémem Soff-cut, kde jsou dilatační spáry řezány v čerstvě vyleštěném betonu, tedy ještě před začátkem jeho tvrdnutí, během kterého dochází k největšímu pnutí v betonové desce. Tato technologie zamezuje možnost výskytu smršťovacích trhlin
 • produktivita : 900 - 1200 m2/den

  VÝHODY TECHNOLOGIE BETONÁŽE PRŮMYSLOVÝCH PODLAH S POVRCHOVOU ÚPRAVOU MINERÁLNÍM VSYPEM

 • realizace betonové desky současně s finální úpravou povrchu
 • jednovrstvá podlaha = kompaktní celek, bez rizika odlupu finální vrstvy
 • podlaha bez pracovních spár
 • vysoká pevnost finál.vrstvy v tlaku 72 MPa
 • vysoká odolnost proti obrusu - méně než 2 cm3/50 cm2 (dle Böhma)
 • bezprašnost, neklouzavost, estetický vzhled
 • výhodná pořizovací cena

  SAMONIVELAČNÍ LITÉ PODLAHY

 • samonivelační cementové podlahy, určené pro vyrovnávku a finální povrchovou úpravu průmyslových podlah (vhodné zejména při sanaci nosných betonových desek). Tato technologie umožňuje použití lité vrstvy již od tloušťky 5 mm.
 • vyrovnávací, lité samonivelační potěry, určené k vyrovnání podkladních vrstev, od 3 - 70 mm, pro použití ve vnitřních prostorách při výstavbě bytů, kanceláří, správních budov apod. s maximálním zatížením do 350 kg/m2.
 •  

  úvod | technologie | reference | informace | kontakt